Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Från fjäll till kust, i fälten, skogen och älvarna - vi finns för dig och de näringar som vill utveckla landsbygdens resurser, till nytta för alla som bor och verkar där.

Vi är en modern kunskapsorganisation som erbjuder och utför företagsrådgivning, konsultuppdrag, utbildning och utvecklingsprojekt inom de gröna näringarna. Därtill driver vi fiskodlingar och försöksverksamhet för att inspirera och tillgodose dina krav och önskningar på utveckling och nya innovationer inom trädgård och lantbruk. Tveka inte att kontakta oss när du vill utveckla dig själv, din produktion eller dina affärer.