Utveckla din gröna verksamhet

Hushållningssällskapet Halland arbetar inom flera olika verksamhetsområden där vi erbjuder rådgivning men också arbetar med utveckling i flera olika projekt. Vi har verksamhet inom växtodling, energi, klimat och miljö, företag och innovation, försök och fältverksamhet samt natur och vattenvård. Vad kan vi bistå dig med?

LEVA-Halland

LEVA-Halland syftar till att, tillsammans med markägare, identifiera gårds-specifika lösningar för att fånga upp fosfor och kväve. Detta speciellt inom avrinningsområden i Halland med stora delar jordbruksmark.

LEVA-Halland 2023-2025

Populärt just nu

Skörda lika - för jämställdhet och lönsamhet inom gröna sektorn

Antalet kvinnliga lantbrukare ökar stadigt, samtidigt som det finns utmaningar i jämställdhetsfrågorna. Hushållningssällskapet driver projektet med fokus på att öka jämställdheten i de gröna näringarna, brett i hela branschen.

Läs mer

Fler nyheter

Till kalender

Hushållningssällskapet Halland

Hushållningssällskapet Halland är en modern organisation med lång historia inom lantbruk. Vi verkar inom olika områden och erbjuder inte bara rådgivning utan engagerar oss även i flera utvecklingsprojekt. Våra verksamhetsområden inkluderar växtodling, energi, klimat och miljö, företag och innovation, försök och fältverksamhet samt natur- och vattenvård.