Medlem

Hushållningssällskapet är en levande och aktiv medlemsorganisation med ca 25 000 medlemmar. Våra medlemmar utgör ryggraden i vår verksamhet. Man kan lite förenklat säga att det är våra medlemmars behov som styr vår vardag. Medlemskapet är nära kopplat till att vara kund, men det är också ett helt fristående begrepp. Inom varje hushållningssällskap sker ett viktigt arbete för att möta de förväntningar och önskemål som medlemmar och presumtiva medlemmar har.

Medlemmarna uttrycker formellt sin vilja genom att välja styrelse i sitt eget hushållningssällskap. Styrelserna utser ombud till förbundsstämman och vid förbundsstämman väljs förbundsstyrelsen.

För att utveckla medlemsrollen sker regelbundet olika aktiviteter på i första hand regional nivå. Du hittar dessa aktiviteter i Kalendern på respektive hushållningssällskaps lokala sida.

Kontakta det hushållningssällskap som är verksamt där du driver din verksamhet, bor eller studerar för att ta del av unika medlemsförmåner m.m. för just din region. Gemensamt är att du som är medlem får vår kund- och medlemstidning Gröna affärer i din brevlåda 5 ggr/år.

Välkommen till Hushållningssällskapet, du också!