SAM-ansökan & EU-rådgivning

Med flera hundra års erfarenhet av jord, djur, ekonomi och miljö ser våra rådgivare till att din SAM-ansökan blir komplett och korrekt, optimerad utifrån din gårds förutsättningar. Det kan vi garantera. Under 2023 skickade våra rådgivare dessutom in SAM-ansökningar för en tredjedel av Sveriges totala jordbruksareal.

År 2024 är ansökan om EU-stöd, SAM Internet, öppen mellan den 8 februari – 11 april. Var gärna ute i god tid!

Boka tid med en EU-specialist hos något av våra 15 hushållningssällskap idag, du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Som kund hos oss har du ett bollplank som jobbar nära produktionen och förstår ditt företags utmaningar. När du gör din ansökan hos oss ser våra EU-rådgivare till att:

  • optimera din SAM-ansökan utifrån ditt företags förutsättningar.
  • hjälpa dig att söka de EU-stöd som du har rätt till och som gör bäst nytta för din verksamhet.
  • göra en stödprognos där du kan jämföra dina utbetalningar med vartefter de kommer. Prognosen går även att använda som underlag till banken.
  • i samband med ansökan hjälpa dig att reda ut vilka stöd som har betalats ut och vad som är kvar från föregående år. Det betyder att du kan känna dig trygg med att du får utbetalt det stödbelopp du har rätt till.
  • uppdatera dig om nyheter som berör din ansökan och din verksamhet.

Exempel på andra frågeställningar som blir aktuella i samband med din SAM-ansökan:

  • Rapportering av uppgifter till certifieringsorgan

Vi hjälper dig som har certifierad produktion att rapportera in uppgifter till certifieringsorganet i samband med SAM-ansökan. Det kan gälla till exempel för ekologisk produktion.

  • Genomgång av kontrollresultat

Vi kontrollerar gärna ditt kontrollresultat direkt om du drabbats av fältkontroll. Vissa anmärkningar går att åtgärda direkt och därigenom kan man undvika avdrag på utbetalningarna.

  • Överklagande av beslut om EU-stöd

Har du drabbats av återkrav på gångna stödutbetalningar för dina EU-stöd eller andra beslut som går dig emot? Hör av dig till oss så kan vi först bedöma förutsättningarna för ett överklagande. Sedan hjälper vi dig att upprätta handlingarna till överklagandet.

På Hushållningssällskapet finns kompetens för att stötta dig i alla dina frågor som rör EU-stöd, SAM-ansökan, återkrav m.m. Kontakta närmaste EU-rådgivare så guidar vi dig rätt!