Rådgivningsbrev

För dig som vill ha aktuella, säsongsanpassade tips och råd inom växt-, bär-, grönsaksodling, ekonomi och djurhållning finns Hushållningssällskapets populära Rådgivningsbrev.

Vissa av breven passar i hela landet och andra är utformade för att passa regionala förhållanden. Här finns något som passar alla!

Regionala nyhetsbrev hittar du under respektive verksamhets regionala sidor där det finns.