Rådgivningsbrev Västra

Prenumerera på våra rådgivningsbrev och följ med i utvecklingen inom lantbruket du också!

Vi ger dig oberoende råd som gör att du som växtodlare kan förbättra din odlingsekonomi.

Vårt samarbete inom Hushållningssällskapen och vår lokala kännedom gör att du får träffsäkra och lokalt anpassade växtodlingsråd. Breven skrivs av Hushållningssällskapets HIR-rådgivare och sammanfattar nyheter samt försöksresultat och innehåller konkreta råd till dig som lantbrukare.

Du läser breven smidigt i vår kundportal där du även kan även hitta tidigare brev.

Brev och priser för 2024

Konventionell växtodling
Ca 45 brev/år riktade till dig som är konventionell växtodlare. Som lantbrukare får du ett aktuellt, oberoende och lokalanpassat beslutsunderlag för din växtodling. Breven tar upp aktuella växtodlingsfrågor under säsongen men även temabrev om aktuella frågeställningar.
Pris 3 350 kr 

Vallbrev
Ca 20 Vallbrev/år där du får praktiska råd i din grovfoderfoderproduktion. Alltifrån valletablering, majsodling, prognosklippningar helsädesksörd mm tas upp i breven.
Pris 1 700 kr

EKO-brev
Ca 35 EKO-brev/år, säsongsanpassade rådgivningsbrev speciellt anpassade till ekologiskt lantbruk. Breven håller dig uppdaterad om det mesta som berör dig och ditt lantbruk. De ges ut regelbundet och innehåller råd om odling och marknad, allt av betydelse för öppen växtodling och vall- och grovfoderproduktion i ekologisk odling.
Pris 2 200 kr

Vill du ha både Vallbrev och EKO-brev så går det att beställa.
Pris 2 750 kr


Vill du börja prenumerera? Fyll i formuläret nedan!