Medlem Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Ditt medlemskap ger näring till landsbygden! Som medlem i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten stödjer du vårt arbete för att utveckla landsbygdens näringar och resurser hållbart, till nytta för alla som bor och verkar där.

Vårt medlemskap är öppet för alla, från fjäll till kust och från Karesuando i norr till Nordmaling i söder. Tillsammans drivs vi av visionen om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer.

I våra lokala Hushållningssällskap och Hushållningsgillen samlas människor med landsbygdshjärta för att lära sig mer om sina specialintressen och arbeta med lokala utvecklingsfrågor. Klappar ditt hjärta också för landsbygden? Bli medlem i dag!

Till medlemsansökan

 


Varför ska man vara medlem?

Som medlem i Hushållningssällskapet stärker du utvecklingen av landsbygden och dess företag

  • Vi investerar åtskilliga miljoner kr årligen i regionalt utvecklingsarbete – och vår rådgivning tillför både de senaste rönen och beprövad erfarenhet till landsbygdens aktörer, precis som vi gjort i över två sekler. Du är därför med och bidrar till en hållbar livsmedelsförsörjning och att hushålla med jordens resurser.

Vi testar framtidens grödor i nordsvenska förhållanden

  • Vid Öjebyn Agro Park bedriver vi försöksverksamhet för att se hur våra nordliga förhållanden och förändrat klimat påverkar grödor, sådd och skörd. Resultaten visas upp på mässor och andra evenemang.

Vi utbildar dagens och morgondagens konsumenter

  • Vi arbetar dagligen för att skapa intresse för lokal mat och god kosthållning med hållbara och medvetna livsmedelsval – både för människan och för miljön. Det sker genom Skolträdgårdar för de allra minsta och utvecklingsprojekt, evenemang och utbildningar för allmänheten. Därför är du med och bidrar till en mer hållbar livsmedelskonsumtion i framtidens Norrbotten och Västerbotten.

 


Vad får man som medlem?

 


Hur mycket kostar det?

Det finns flera olika typer av medlemskap som alla ger samma rättigheter och förmåner.

Enskilt medlemskap – Medlemsavgiften är 300 kr och gäller för en person i hushållet.

Familjemedlemskap – Medlemsavgiften är 400 kr och gäller för hela familjen.

Företagsmedlemskap – Avgiften är 600 kr inkl. moms, varav 100 kr medlemsavgift samt en fast avdragsgill serviceavgift på 400 kr exkl. moms.

Välkommen som medlem hos oss!
Till medlemsansökan