Produktionsgrenskalkyl – Ekologisk produktion

HIR Skåne tar årligen fram efterkalkyler för ekologisk husdjursproduktion och tillsammans med Hushållningssällskapet Östergötland efterkalkyler för ekologisk växtodling.

Dessa produktionsgrenskalkyler är efterkalkyler anpassade efter förhållandena i södra och mellersta Sverige. I växtodlingskalkylerna är den högre skördenivån är relevant för slättbygd i Götaland och Svealand, medan den lägre skördenivån är anpassad till skogs- och mellanbygd.

Kalkylerna är gratis att ladda ner. De finns dels som PDF med all information samlad och dels som Excel-fil där du kan fylla i din gårds egna siffror.

Produktionsgrenskalkyler 2023

Produktionsgrenskalkyler för husdjursproduktion 2023 (PDF)

Produktionsgrenskalkyler för husdjursproduktion 2023 (Excel)

Produktionsgrenskalkyler för växtodling 2023 (PDF)

Produktionsgrenskalkyler för växtodling 2023 (Excel)

Produktionsgrenskalkyler  2022

Produktionsgrenskalkyler för husdjursproduktion 2022 (PDF)

Produktionsgrenskalkyler för hushdjursproduktion 2022 (Excel)

Produktionsgrenskalkyler för växtodling 2022 (PDF)

Produktionsgrenskalkyler för växtodling 2022 (Excel)

Produktionsgrenskalkyler  2021

Produktionsgrenskalkyler för ekologisk husdjursproduktion 2021 (PDF)

Produktionsgrenskalkyler för ekologisk husdjursproduktion 2021 (Excel)

Produktionsgrenskalkyler  2020

Produktionsgrenskalkyler för växtodling 2020 (PDF)

Produktionsgrenskalkyler för växtodling 2020 (Excel)

Produktionsgrenskalkyler för husdjursproduktion 2020 (PDF)

Produktionsgrenskalkyler för husdjursproduktion 2020 (Excel)