Gymnasieskolor

Varje år tar hundratals välutbildade ungdomar studenten från Hushållningssällskapets 8 naturbruksgymnasier. Tack vare de gröna näringarnas stora behov av arbetskraft får många anställning direkt. Andra startar egna företag eller fortsätter sina studier på universitet. Våra elever ger liv till den landsbygd vi ser idag och den landsbygd vi i framtiden vill se blomstra ännu mer.