Djur

Hur kan du höja lönsamheten i din djurproduktion? Våra specialister ser till att du hittar de produktionsåtgärder som ger bäst effekt för lönsamheten i ditt företag. I rådgivningen utgår vi alltid från varje enskild gårds förutsättningar. Vi kan dessutom erbjuda en helhetssyn från produktion till marknad och är fria från kommersiella intressen i vår rådgivning.

Många anlitar våra rådgivare när det gäller:

  • strategiska beslut
  • analys av nuvarande produktion
  • tillväxt- och utfodringsplanering
  • omläggning till ekologisk produktion
  • vallfoder och betesplanering