Artiklar & rapporter inom Naturvård

Vetenskapliga artiklar

  • An assessment of the multi-functionality of integrated buffer zones in Northwest Europe. Journal of Environmental Quality, 48(2):362-375. Zak, D, Stutter, M., Jensen, H.S., Egemose, S., Carstensen, M.V., Audet, J., Strand, J.A., Feuerbach, P., Hoffmann, C-C., Christen, B., Hille, S., Knudsen, M., Stockan, J., Watson, H., Heckrath, G. and Kronvang. B. 2019. https://doi.org/10.2134/jeq2018.05.0216