Försök och demoodlingar

Långa kalla vintrar och en intensiv sommar med sol i princip dygnet runt – det nordliga klimatet sätter grödorna på prov. På Öjebyn Agro Park driver vi försök och demoodlingar med olje-, spannmåls- och trädgårdsväxter för att se hur våra odlingsförutsättningar och förändrat klimat påverkar odlingsresultatet.

Vi fokuserar särskilt på förbättring av odlingssystem anpassade till nordsvenska förhållanden och ekologisk odling – så att du inom näringen ska kunna odla tåliga grödor med hög odlingssäkerhet och hög avkastning.

Vi provodlar framtidens grödor

Våra försök och demoodlingar ger växtkraft till de gröna näringarna. De senaste åren har vi bland annat:

  • genomfört över 100 spannmåls- och vallförsök
  • testat över 100 olika äppelsorter
  • och testat 30 olika sorter jordgubbar.

Nuförtiden växer dessutom höstvete på Öjebyn Agro Park – en gröda som ansetts vara omöjlig att odla i norra Sverige.

Vad kan vi göra för dig?

Välkommen att kontakta oss! Håll koll på kalendern och följ med på våra föredrag, kurser och fältvandringar för att ta del av den senaste kunskapen.

Vi jobbar för att driva de gröna näringar framåt, och vi samverkar med aktörer som vill åt samma håll.

Vill du testa sorter i nordliga förhållanden är du varmt välkommen att höra av dig. Vi är den naturliga samverkansparten för såväl universitet som utsädesföretag när det gäller fältförsök och sortprovning.