Fältförsök

Hushållningssällskapen har en väl utvecklad fältförsöksverksamhet, vilket innebär att vi har lokal förankring kopplad till lantbrukarens odlingsförutsättningar och specialiseringar på exakt rätt plats. Vårt fokus är att utföra växtodlingsförsök med hög vetenskaplig kvalitet i alla tänkbara grödor:

  • vall
  • spannmål
  • oljeväxter
  • sockerbetor
  • baljväxter (inkl. sojabönor)
  • potatis
  • fruktodling
  • frilandsgrönsaker, som t.ex. lök, morötter och kålväxter

Vi levererar opartiska försöksresultat till svenska lantbrukare och företag inom den gröna näringen. Stor noggrannhet och modern försöksteknisk utrustning kännetecknar våra försök.