Vatten

Hushållningssällskapets fiske- och vattenrådgivare arbetar med allt från personlig rådgivning till samordning av större projekt. Vi är ofta anlitade som projekt- och arbetsledare vid restaureringar av vattendrag, inom vattenvårdsprojekt och i arbetet med fiskvägar.