Hushållningssällskapens Förbund

Hushållningssällskapens Förbund är en mötesplats och en samlande kraft för landets alla Hushållningssällskap. Formellt är det en ideell förening där Sveriges 15 Hushållningssällskap är medlemmar. Hushållningssällskapet som helhet är en oberoende kunskaps- och medlemsorganisation vars verksamhet vilar på affärsmässig grund. Det sätter sin prägel på Förbundets verksamhet och inriktning, och påverkar allt vi gör i vårt dagliga arbete.

Förbundskansliet finns mitt i Stockholm i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens fastighet på Drottninggatan 95. Det operativa arbetet leds av förbundsdirektören. Du hittar kontaktuppgifter till de som arbetar här nedan.

Välkommen!

Fakturaadress

HS Hushållningssällskapens Service AB
Kund-id LKH2347
FE 108
105 69 Stockholm

Maila din faktura till: lkh0000@tps.banctec.se

Till Hushållningssällskapens Förbund

Förbundskansliet

Adress

Drottninggatan 95 B
11360 STOCKHOLM

Vägbeskrivning
Telefon