Wittikkos näringslivspris

Stiftelsens syfte är att uppmuntra och belöna personer i Haparanda och Övertorneå som främjat näringslivsutvecklingen. Utdelning sker årligen.

År 2001 valde Asta och Ragnar att dedikera en del av sina efterlämnade medel till att skapa stipendiefonden.

Hushållningssällskapet förvaltar och företräder stiftelsen – och utser en styrelse bestående av en ordförande samt en företagarrepresentant från vardera Haparanda och Övertorneå kommuner. Dessa utser sedan pristagare i vardera kommun.

Den officiella benämningen på stiftelsen är Asta och Ragnar Wittikos stiftelse för näringslivsutveckling i Haparanda-Övertorneå kommuner.