Energi

De flesta lantbruk och andra företag kan spara pengar på smartare energilösningar. Vi guidar dig rätt till lösningar som ger resultat på sista raden. När du anlitar oss får du energirådgivare som förstår sig på landsbygds- och lantbruksföretagens speciella förutsättningar. Vi ger råd både på övergripande nivå och i enskilda delar.

Gör som många andra och anlita oss för:

  • energikartläggning
  • energieffektivisering
  • rådgivning kring solceller
  • utbildning i sparsam körning

Restprodukter som förr var till besvär kan nu omvandlas till drivmedel, el och värme – och nya intäkter. Sparsam körning ger enkelt stor effekt. Det är två väldigt olika exempel på investeringar. En långsiktig och en snabb.