Kalkyler

Är det någon du kan räkna med så är det oss. Vi upprättar årligen kalkylhäften inom bland annat områdena växtodlings- och djurproduktion samt kalkyler över maskinkostnader inom lantbruk.

Kalkylerna görs av våra oberoende rådgivare som har god kännedom om produktionsförutsättningarna inom respektive gren. Med hjälp av våra kalkyler får du ett bra stöd vid funderingar kring driftsförändringar eller om du vill få en uppfattning om lönsamheten inom olika produktionsgrenar.