Skånska Lantbruk

Skånska Lantbruk är skånska lantbrukares egen tidning, en plats där Hushållningssällskapet Skånes medlemmar kan inspireras, få ny kunskap och läsa om vad som händer i branschen. Tidningen utkommer med 5 nr per år, alla med sitt unika tema.

Teman 2024

  • Nr 1 Försök &Växtodling
  • Nr 2 Horto
  • Nr 3 Maskin & Teknik
  • Nr 4 Bygg & Husdjur
  • Nr 5 Energi & Skog

Ansvarig utgivare

Karolina Aldén, Hushållningssällskapet Skåne
Tel: 010-476 20 01
E.-post: karolina.alden@hushallningssallskapet.se

Redaktionen

Du kan kontakta redaktionen för tips och önskemål.

Elisabet Svensson, redaktionssekreterare
Tel: 010-476 20 97
E-post: elisabet.svensson@hushallningssallskapet.se

Vill du annonsera i Skånska Lantbruk?

Annonssäljare, annonsmaterial och teknisk information
Binh Tan
Tel: 0708-25 44 77
E-post: binh@lime.nu

Utgivningsplan 2024

 Nr 1 Försök & växtodling
Manusstopp 24 januari
Utgivning vecka 8

Nr 2 Horto
Manusstopp 6 mars
Utgivning vecka 14

Nr 3 Maskin & Teknik
Manusstopp 8 maj
Utgivning vecka 23 (inför Borgeby Fältdagar)

Nr 4 Bygg & Husdjur
Manusstopp 21 augusti
Utgivning vecka 38

Nr 5 Energi & Skog
Manusstopp 2 oktober
Utgivning vecka 44