Årets landsbygdsinsatser

Vi belönar årligen framstående landsbygdsinsatser i Norrbotten och Västerbotten. Det är ett viktigt och traditionsenligt led i vår strävan för god hushållning och en livskraftig landsbygd med konkurrenskraftiga näringar. Pristagarna belönas med 10 000 kr vardera.

Vi delar ut priser för:

  • Årets lantbruksföretagare
  • Årets landsbygdsföretagare
  • Ragnar Lassinanttis kulturpris

Kandidatnomineringarna kommer oftast från våra lokala Hushållningssällskap och Hushållningsgillen. Förvaltningsutskottet utser pristagare.

Utdelning sker på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens årsmöte.