Lycksele Fiskodling

På Lycksele Fiskodling kläcker vi fram och säljer sättfisk från yngel till 3-årig fisk. Vi levererar till alla som har tillstånd av länsstyrelsen att plantera ut fisk.

I Lycksele har det funnits fiskodling sedan 1946. Vår nuvarande anläggning för sättfiskodling togs i drift 1965 och ligger i centrala Lycksele, bakom Hällforsens kraftverk. Vi förser anläggningen med vatten från Umeälven med hjälp av självtryck från den uppströms liggande kraftverksdammen. Vattenflödet genom fiskodlingen uppgår till 5000 liter per minut.

Fiskodlingen är landbaserad där samtliga sextiotvå fisktråg, i varierande storlek, är belägna inomhus i uppvärmda lokaler. Veterinärer genomför årliga kontroller av Lycksele Fiskodling för att säkerställa fiskens hälsa.

Biologisk mångfald och förstärka bestånd

Vår sättfisk planteras ut i sjöar och vattendrag, bland annat för att:

  • upprätthålla den biologiska mångfalden
  • nyintroducera en fiskart
  • förstärka befintligt bestånd
  • kompensera fisket för till exempel en kraftverksutbyggnad.

Lycksele Fiskodling hjälper till att försörja en hel del av Västerbottens fiskevatten och i de flesta fall levererar vi fisken fram till kundens vatten.

Våra fiskarter

Följande fiskarter och fiskstammar finns till försäljning i storlekarna nykläckt yngel till 3-åriga fiskar:

  • Öring: Bågedeöring, Kallsjööring, Bonäshamnöring, Gunnarnöring, Granboöring, Bergnäsöring, Arjeplogöring, Gullspångsöring, Väneåöring, Toskströmmenöring och Kaltisöring
  • Röding: Håckrenröding och Torrönröding
  • Harr: Malåharr

Våra fiskstammar kan variera från år till år, beroende på tillgången på rom eller genom kundens begäran.

Välkommen med din beställning!

Klicka här för att se hela vårt utbud och priser på fisken.

Har du frågor som rör fiskköp, utplantering av fisk, vilken art och stam som är lämplig i ditt vatten – eller om du har någon annan fundering – kontakta oss så berättar vi mer!