Produktionsgrenskalkyl – Södra Sverige

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge ger tillsammans med HIR Skåne och Hushållningssällskapen i södra Sverige årligen ut efterkalkyler i form av bidragskalkyler för växtodling och husdjur. Häftet för växtodling omfattar olika grödor vid olika avkastningsnivåer. Häftet för husdjur omfattar olika produktionsinriktningar vid olika intensitet och avkastning. Bidragskalkylerna är framtagna med priser och förutsättningar som gällt det senaste gångna året. Kalkylerna ger en generell bild av lönsamheten i olika produktionsgrenar samtidigt som förklarande text beskriver poster i kalkylerna. Med vägledning i uppställningen kan den intresserade skapa en egen anpassad kalkyl för sitt företag.

  • Vad kostar det att producera olika grödor?
  • Hur lönsam är olika djurproduktioner?
  • Var hittar jag uppgifter för att själv räkna på mitt företags produktionsgrenar?