Rapporter och odlingsbeskrivningar

Hushållningssällskapets rapporter och odlingsbeskrivningar ger dig klimatanpassad kunskap, råd och praktisk vägledning inom bär- och trädgårdsodling.

Dessa dokument är resultatet av vår sorttestning och långa erfarenhet av odling i nordligt klimat vid Öjebyn Agro Park. Här hittar du fördjupad information och praktiska råd som hjälper dig att optimera dina projekt och odlingar.

Ta del av vår kunskapsbank med rapporter och odlingsbeskrivningar


Sortförslag för grönsaksodling i norra Sverige

Vi listar årligen tips på olika sorter av broccoli, kål, morötter, lök och mycket annat som fungerar bra för odling i norra Sverige. Här finns också adresser till fröfirmor.

Sortförslag för grönsaksodling i norra Sverige – 2023


Bär – rapporter och odlingsbeskrivningar

Odlingsbeskrivning Udda bär – 2021

Jordgubbsodling i norr  – 2021

Jordgubbar i norr – 2012

Åtgärder mot Vinbärsskottmal – 2012

Nytänkande i norrbottnisk bärproduktion  – del 2 – delrapport-3 – 2010

Mervärde i bär från norr – 2009

Nytänkande i norrbottnisk bärproduktion – 2008


Trädgård – rapporter och odlingsbeskrivningar

Skolträdgårdar – slutrapport – 2023

Skolträdgårdar – slutrapport – 2022

Frilandsgrönsaker i norr – Odlingsbeskrivningar – 2020

Nulägesanalys – Företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten – 2015

Öjebyn Agro Park – Slutrapport – 2015

Utveckling av trädgårdsnäringen i Norrbotten – 2015

Frilandsgrönsaker – ökad lokal produktion – Slutrapport – del 2 – 2011

Frilandsgrönsaker – ökad lokalproduktion – del 2 – delrapport 3 – 2010

Frilandsgrönsaker – ökad lokal produktion – Slutrapport – 2009

Bevarande av växtsamlingen i Öjebyn – 2007