Forskning & fältförsök

Kunskap för landets framtid är ledorden för allt forsknings- och innovationsarbete inom Hushållningssällskapet. Syftet med vårt arbete är att ta fram ny kunskap och verktyg som förbättrar förutsättningarna för ökad lönsamhet och hållbart lantbruk. Alltid med omtanke om framtiden; miljön, människorna och djuren. De korta avstånden mellan forskning, fältförsök och praktiskt utförande är en styrka vi värnar om. På så sätt driver vi utvecklingen framåt och påminns om varför vårt uppdrag är viktigt. Där spelar rådgivningsverksamheten och mötet med våra uppdragsgivare, kunder och medlemmar en avgörande roll. Förankringen i lantbrukets och landsbygdens behov ska alltid utgöra basen för vårt uppdrag.

Tyngdpunkten i vårt arbete vilar på tre ben: forskning, innovation och fältförsök. Växtodling och växtproduktion står alltid i fokus, och kan handla om:

  • Odlingsmetoder
  • Gödsling
  • Växtsjukdomar
  • Foder och tillväxt

Naturvård och vattenvård har en självklar plats i vårt utvecklingsarbete.

Innovation

Vårt innovationsarbete har stor bredd utifrån ämnet och vi fungerar som både mäklare och drivare av idéer. Det kan handla om utveckling av innovationer kopplat till fossilfri energi, cirkulära material (sidoströmmar från livsmedelsproduktion), stöd för enskilda företagares idéer, maskinutveckling, AI, teknikutveckling m.m.  Allt handlar om livsmedelsproduktion, men med fokus på olika delar av värdekedjan.

Projekt

Under Projekt hittar du hela Hushållningssällskapets projektkatalog. Här finns aktuella och avslutade projekt över hela landet, regionala som nationella, inom en mängd olika ämnesområden. Våra projekt är ofta samarbetsprojekt mellan olika parter som lärosäten, branschorganisationer och företag, vilket ger stor bredd vad gäller både innehåll och kompetens. Vi välkomnar alltid nya kontakter.