Utveckla din gröna verksamhet

Med rätt kunskap och fötterna bokstavligt talat på jorden känner vi marken du brukar och allt som hör till. Jorden, utsädet, fodret, regelverket, vattnet, skörden, ekonomin, möjligheterna och riskerna du lever med i din vardag. Utforska våra olika verksamhetsområden och upptäck hur våra rådgivare kan öka din lönsamhet. Hos oss finns också en stark forskargrupp som ständigt levererar ny kunskap.

Certifiering

HS Certifiering är ett ackrediterat certifieringsorgan under Hushållningssällskapets paraply som utför certifieringar inom hela produktionskedjan.

Ekonomi

Hos oss får du som är företagare allt på ett och samma ställe. Våra ekonomer är experter på landsbygdsföretag och de gröna näringarna.

EU

Med flera hundra års erfarenhet av jord, djur, ekonomi och miljö ser våra rådgivare till att din SAM-ansökan blir komplett och korrekt, optimerad utifrån din gårds förutsättningar.

Fältförsök

En väl utvecklad fältförsöksverksamhet innebär lokal förankring kopplad till lantbrukarens odlingsförutsättningar och specialiseringar på exakt rätt plats. Det kan vi erbjuda.

Greppa näringen

Rådgivning inom Greppa näringen är kostnadsfri och täcker en rad områden till fördel för dig som vill utveckla din verksamhet.

Horto & trädgård

Du ska se resultat både för grödor och affärer när du anlitar oss för rådgivning. Det är vår utgångspunkt som oberoende horto- och trädgårdsrådgivare.

Juridik

Välkommen till din gröna juristpartner, specialister på juridik inom skog- och lantbruksföretag!

Naturvård

Sköter du om värdefulla naturbetesmarker? Odlar du spannmål och önskar skapa mer plats för biologisk mångfald? Ska du göra en naturvårdstrategi för en kommun eller för specifika områden?

Vatten

Hushållningssällskapets fiske- och vattenrådgivare arbetar med allt från personlig rådgivning till samordning av större projekt.

Växtodling

Med bred kompetens som inhämtas från forskning, fältförsök och omvärlden kan vi ge dig individuell och oberoende rådgivning inom växtodlingsområdet.

Skog

Välskött, välmående skog, rätt åtgärder och hög avkastning. Vi finns med dig från investering och planering, genom skötsel, vård och förvaltning till försäljning och generationsskifte.

Brunnby Lantbrukardagar 2024

Brunnby Lantbrukardagar arrangeras varje sommar på Brunnby Gård utanför Västerås, och är Mellansveriges största mötesplats för professionella lantbrukare. Välkommen ut i fält den 3–4 juli 2024!

Läs mer

Populärt just nu

Just nu ser vi lite extra stort intresse kring dessa tjänster, projekt och aktiviteter. Ta en titt, du också!

Brunnby Gård

På Brunnby Gård, belägen i den bördiga mellansvenska regionen, bedrivs ett modernt och hållbart jordbruk. Vår gård är specialiserad på odling av spannmål, baljväxter och oljeväxter på vår näringsrika mellanlera, vilket ger oss en unik position inom svenskt lantbruk.

Läs mer

Skörda lika – för jämställdhet och lönsamhet inom gröna sektorn

Antalet kvinnliga lantbrukare ökar stadigt, samtidigt som det finns utmaningar i jämställdhetsfrågorna. Hushållningssällskapet driver projektet med fokus på att öka jämställdheten i de gröna näringarna, brett i hela branschen.

Läs mer

Fler nyheter

Till kalender