Fältförsök, forskning och utveckling

Verksamheten inom Hushållningssällskapet Sjuhärad handlar främst och fältförsök, forskning och utvecklingsprojekt. Den är starkt kopplad till Rådde gårds försöksstation där det görs försök på vall, spannmål och skog. Eftersom det är vanligt med mjölk- och köttproduktion i Sjuhärad görs en hel del forskning och studier inom detta. Vi har även projekt inom områden som är relaterade till lantbruket så som biogas, biokol och skog. Anlita oss för att markkartera eller om du som företagare vill göra ett fältförsök!

Rådgivning för lantbruksföretag

Söker du rådgivning? I Sjuhärad är det Rådgivarna i Sjuhärad som utför Hushållningssällskapets rådgivningstjänster inom framför allt ekonomi, växtodling, skog, mjölk- och köttproduktion.

Läs mer

Rådde försöks- och demonstrationsgård

Med lång erfarenhet och hög kompetens inom framför allt vallförsök kan vi erbjuda både stora och små företag fältförsök av god kvalitet. Hör av dig till oss om dina önskemål för fältförsök!

Läs mer

Fler nyheter

Till kalender

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Vår verksamhet handlar om fältförsök, forskning och utvecklingsprojekt. På försöksstationen Rådde gård utförs årligen hundratals försök på framför allt vall, men även spannmål och skog. Fokus för fältförsök och forskning är mjölk- och nötköttsproduktion som är vanligt i Sjuhärad eftersom det passar de jordar vi har här.