Vuxenutbildning

Vilken vidareutbildning behöver du? Om du vill öka dina möjligheter att få ett arbete eller starta eget företag kan du ta del av våra utbildningar riktade till vuxna. Genom att gå någon av våra yrkesutbildningar stärker du din konkurrenskraft på arbetsmarknaden avsevärt.