Stipendier och fonder

I över två sekel har Hushållningssällskapet spridit goda exempel genom att dela ut belöningar och premier till personer, organisationer och företag som gjort framstående insatser inom landsbygdens näringar.

Det gör vi fortfarande – för en bättre framtid i norra Sverige.

Vi delar årligen ut priser för framstående lantbruks- och landsbygdsinsatser. Och för att möta norra Sveriges framtida kunskapsbehov inom de gröna näringarna delar vi ut utbildningsstipendier. Varje år delar vi också ut ett antal stipendier från fonder vi förvaltar. Här kan du läsa mer om dem.