Växtodling

Med bred kompetens som inhämtas från forskning, fältförsök och omvärlden kan vi ge dig individuell och oberoende rådgivning inom växtodlingsområdet. Vårt mål är att ge dig verktyg som ökar din lönsamhet, genom rätt beslut vid varje tillfälle. Våra växtodlingsrådgivare finns över hela landet och tillsammans erbjuder vi en unik kompetens inom växtodlingsrådgivning.
Försöksverksamheten är basen för vår rådgivning och det är bland annat därifrån som den senaste kunskapen hämtas och förmedlas till dig som kund. Vi kan hela växtodlingsföretaget från EU:s jordbrukspolitik via markens biologi till marknadens villkor. Hur får jag bort ogräset i höstvetet och hur ska jag gödsla vallen?

Genom besök i fält och planering av jordbearbetning, växtföljd, gödsling, växtnäring och växtskydd får du anpassade råd efter dina förutsättningar. Maskinteknik, marknad och odlingsekonomi är andra efterfrågade områden där vi har lång erfarenhet. Varningar via våra växtodlingsbrev och telefonsupport hjälper dig också att fatta rätt beslut.

Hos oss får du helheten.