Bygg

Vi är specialister på byggrådgivning till lantbrukare, hästägare och andra landsbygdsföretag. Du kan anlita oss för stora eller små investeringar och du kan göra det under hela eller delar av processen – från förprojektering till besiktning. Tillsammans med våra kollegor ekonomirådgivarna hjälper vi dig att planera och utföra en lönsam investering samt att söka eventuella investeringsstöd.

Hushållningssällskapets byggrådgivare har bred kompetens inom alla djurslag och är specialister på lantbrukets produktionsbyggnader och hästanläggningar. Oavsett omfattningen på ditt projekt är vi ditt bollplank och trygghet från idé till produktion.