Utveckling och innovation

På Öjebyn Agro Park driver vi även projekt med fokus på utveckling och innovation inom lantbruk, trädgård, livsmedel och landsbygd.

Här har vi bland annat:

  • basen för skolträdgårdarna där vi utbildar morgondagens konsumenter
  • odlingsprojekt som ska göra gårdarna självförsörjande på drivmedel
  • markhotell för att inspirera fler till att börja odla kommersiellt
  • och vi testar ny teknik för insamling av väderdata för att hitta smarta lösningar som leder till förbättrad precisionsodling i framtidens lantbruksföretag.

Projekt med fokus på utveckling och innovation

Det är också här vi drev innovationsprojektet Arctic Winery med syfte att ta fram en verkligt unik produkt och att hjälpa svartvinbärsodlarna i norra Sverige att förbättra lönsamheten. Det resulterade i Norrbottens nya bubbel SVART, som nu finns till försäljning.

Vi har också ett nära samarbete med projektet Gröna Näringar som finansieras av Piteå kommun och Region Norrbotten.

Kontakta oss

Vill du ha ny kunskap, veta mer om ett projekt eller samverka för utveckling och innovation? Välkommen att kontakta oss!

Vi jobbar för att driva de gröna näringar framåt, och vi samverkar med aktörer som vill åt samma håll.