Vår historia

Vår historia är en viktig del av Norrbottens och Västerbottens historia. I över 200 år har vi varit drivande för landsbygdens utveckling och för hushållning med våra läns resurser.

Vår historia sträcker sig ända tillbaka till 1814. När vi kom till var det i ett annat Sverige, där lantbruket utgjorde grunden för hela nationens välstånd. Svälten var en verklighet i många svenska hushåll, och det behövdes ny kunskap för en mer rationell livsmedelsproduktion.

De dåvarande landshövdingarna – Västerbottens Gustaf Edelstam och Norrbottens Per Adolph Ekorn – var de som blev uppmanade av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien att starta Hushållningssällskapen. För att få bli medlem skulle man vara känd för sin redlighet och drift i jordbruk och närliggande näringar.

Efter några år blev Hushållningssällskapen medlemsstödda organisationer, som sedan dess verkat i gränslandet mellan offentlig och privat sektor för att driva landsbygdens utveckling.

Vår historia – 200 år av utveckling

Att arbeta med utbildning, upplysningsverksamhet och rådgivning har varit en viktig uppgift ända sedan starten. Vi har också varit med och startat olika verksamheter. Genom åren har vi bland annat:

  • startat skolor och banker, fördelat egnahemslån och utdelat belöningar och priser.
  • initierat mejerier, slakterier, föreningar och kooperationer.
  • på olika sätt stöttat jordbruk, skogsbruk, utbildning, slöjd, trädgård och fiske.

År 2010 sammanslås Hushållningssällskapen i Norrbotten och Västerbotten och bildar Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Idag fungerar vi som en modern och oberoende kunskapsorganisation. Vi producerar och tillhandahåller kunskap för att främja hållbar utveckling och lönsamhet inom landsbygdens näringar.

Hushållning med jordens resurser varit en central del i över 200 år, det är vi är stolta för. Men helst blickar vi framåt – mot en bättre framtid. För oss innebär det allt från barnens hälsa, elevernas utveckling, livsmedelsförsörjning, ett hållbart samhälle – och utveckling, lönsamhet och bättre affärer för våra kunder.

Låt oss möta framtiden tillsammans

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.

 


Beställ vår jubileumsskrift Tvåhundraåringen

En varierad verksamhet som länge till stor del var finansierad av pengar från brännvinsförsäljning. En romans som resulterade i ett av Sveriges mest berömda varumärken. En forskning som var världsledande. Det är bara några inslag i historien om Tvåhundraåringen – Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Vår jubileumsskrift Tvåhundraåringen gavs ut 2014 och är skriven av Hans Olov Ohlson, frilansjournalist och författare i Luleå.

Pris: 200 kr inkl moms. + frakt

Beställ boken Tvåhundraåringen