Organisation

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är en fristående och oberoende kunskaps- och medlemsorganisation för landsbygdens utveckling.

Våra medlemmar tillhör ett lokalt Hushållningssällskap eller Hushållningsgille som på sina årsmöten väljer ombud till det ordinarie årsmötet.

Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till Förvaltningsutskottet och valberedningen. Förvaltningsutskottet fattar de strategiska besluten som VD sedan verkställer.

Tillsammans med landets övriga Hushållningssällskap är vi medlem i Hushållningssällskapens Förbund, vår gemensamma företrädare på nationell nivå.

Läs mer i våra stadgar: Stadgar Norrbotten Vasterbotten

 


Förvaltningsutskott

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens Förvaltningsutskott

 

Ordförande:
Norrbottens Landshövding Lotta Finstorp

Vice Ordförande:
Jörgen Ericsson, Sunderbyn

Ledamöter:
Per Pesula, Övre Kukkola
Regina Berg, Lövsele
Rolf Hjärtberg, Lovikka
Roma Wilma, Hörnsjö

Personalrepresentant:
Benjamin Bollhöner, Umeå, 2023-2026

Ledamot utsedd av Region Norrbotten:
Thor Viklund, Älvsbyn, 2023-2026
Berit Hardselius, Älvsbyn, sup. 2023-2026

VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten:
Petter Antti

Chefssekreterare:
Veronica Landström

 


Valberedning

Valberedningens uppdrag är att ge beslutsfattarna – medlemmarnas valda ombud på den ordinarie årsstämman – förslag på lämpliga kandidater för de olika posterna som ska tillsättas. Främst föreslår valberedningen ledamöter till Förvaltningsutskottet.

Intresseanmälan och kontakt

Vill du anmäla ditt intresse för att bli förtroendevald eller har frågor om hur något går till?

Kontakta sammankallande för valberedningen:

Elise Tullnär-Nilsson
Telefon: 0971-380 14
E-post: elise.tullnar-nilsson@telia.com