Rådgivningsbrev Östergötland

Prenumerera på våra rådgivningsbrev och följ med i utvecklingen inom lantbruket du också!

Vi ger dig oberoende råd som gör att du som växtodlare kan förbättra din odlingsekonomi. Vårt samarbete inom Hushållningssällskapen och vår lokala kännedom i Östergötland gör att du får träffsäkra råd. Breven skrivs av Hushållningssällskapets HIR-rådgivare och sammanfattar nyheter samt försöksresultat och innehåller konkreta råd till dig som lantbrukare.  Du läser breven smidigt i vår kundportal och kan även hitta tidigare brev. Samtliga brev förutsätter medlemskap i Hushållningssällskapet.

Brev och priser för 2024


Brevpaketet – när du vill ha allt! 

Alla brev i ett. Rådgivarbrev, vallbrev*, EKO-brev** samt telefonrådgivning. Du väljer vilka brev du vill ska ingå! I paketet får du också Maskinkostnadshandbok ( skickas ut i maj) och förkalkyler för växtodling (skickas ut i nov) inom den inriktning du har (eko/konventionell produktion).
Medlemspris 3250 kr 


Rådgivarbrev 

Ca 45 brev/år riktade till dig som är konventionell producent samt telefonrådgivning. Som lantbrukare får du ett bra underlag för att följa med i dagens moderna jordbruk.
Medlemspris 2 800 kr


Vallbrev *

Ca 20 Vallbrev/år där du får råd i din foderproduktion samt möjlighet till telefonrådgivning. Även information om SAM-ansökan och EU-regler skickas ut.
Medlemspris 1 150 kr


EKO-brev **

Ca 35 EKO-brev/år, telefonrådgivning. Säsongsanpassade rådgivningsbrev speciellt anpassade till ekologiskt lantbruk. Breven håller dig uppdaterad om det mesta som berör dig och ditt lantbruk. De ges ut regelbundet och innehåller råd om odling, marknad och EU-regler, allt av betydelse för öppen växtodling och vall- och grovfoderproduktion i ekologisk odling.
Medlemspris 2 500 kr


*Vallbrev ingår i Brevpaket och Rådgivarbrev utan extra kostnad om intresse finns.
**50 % rabatt på EKO-brev vid prenumeration på Brevpaket eller Rådgivarbrev.

Vill du bli prenumerant? Fyll i formuläret!