Grön Framtid – Ungdomsstipendium

Är du mellan 18 och 30 år och antagen till en eftergymnasial utbildning inom gröna näringarna?

Då kan du ansöka Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens nyinstiftade ungdomsstipendium – Grön Framtid. Från och med 2023 finns möjlighet att söka upp till 50 000 kr årligen.

Med det här stipendiet vill vi uppmuntra och stödja eftergymnasiala studier inom gröna näringar, samtidigt som vi satsar på att möta norra Sveriges framtida kunskapsbehov.

Stipendiet kan delas på max två stipendiater per år. Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens Förvaltningsutskott beslutar vem eller vilka som blir årets stipendiater.

Vem kan söka?

Du som ansöker ska vara:

  • född eller skriven i Norrbotten eller Västerbotten
  • mellan 18 och 30 år fyllda
  • antagen till en eftergymnasial utbildning inom de gröna näringarna med bas i jord eller skog – exempelvis inom trädgård, växtodling, lantbruk eller skogsbruk.

Hur ansöker jag Grön Framtid – Ungdomsstipendium?

Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan.
Ansökan till stipendiet ska vara Hushållningssällskapet till handa senast den 28 februari.
När ansökan inkommit kommer vi kontakta dig för att få in antagningsbevis till utbildningen.