Personuppgiftsansvariga parter

Ingående parter i ”Hushållningssällskapet”.

Org. nr Hushållningssällskap/Bolag
262000-0238 Hushållningssällskapet i Jämtland
556413-1224 HS Konsult AB
262000-0048 Hushållningssällskapet i Östergötlands län
262000-0089 Hushållningssällskapet Gotland
262000-0162 Hushållningssällskapet Västra
262000-0105 Hushållningssällskapet Skåne
556780-9891 HIR Skåne AB
262000-0253 Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten
556439-1489 HS Hushållningssällskapet Service Aktiebolag
556951-7187 Hushållningssällskapet AgrIT (HS Agrit) AB
262000-0121 Hushållningssällskapet Halland
262000-0154 Hushållningssällskapet Sjuhärad
764500-4222 Rådgivarna i Sjuhärad ek. för