Förbundsstyrelsen 2023-2024

Hushållningssällskapens Förbunds styrelse består av åtta förtroendevalda personer, alla med djupt engagemang för de gröna näringarna.

Maria Norrfalk
Förbundsordförande
maria.norrfalk@hushallningssallskapet.se 
Tel: 070-385 08 00

Cecilia Johansson
cecilia@rojos.se
Tel: 070-330 54 85
Hushållningssällskapet Jönköping

Stefan Stolt
stoltsskogar@gmail.com
Tel: 070-673 74 62

Carl-Otto Swartz
swartz@carlotto.se
Tel: 070-551 00 21
Hushållningssällskapet Skåne

Karin Eliasson Ahlberg
karin.eliasson@hushallningssallskapet.se
Tel: 070-392 13 13
Hushållningssällskapet Jämtland

Claes-Göran Claesson
claesgoran.claesson@gmail.com
Tel: 070-347 19 05
Hushållningssällskapet Sjuhärad

Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se
Tel: 070-815 25 99
Hushållningssällskapet Västra

Maria Larsson
marialarsson1956@gmail.com
Tel:073- 685 52 99

Bild tagen vid Hushållningssällskapens Förbundsstämma och 75-årsjubileum 2023. 
Fotograf: Anne Helgesson