Aktivitetsbidrag

De lokala Hushållningssällskapen och Hushållningsgillena får ett aktivitetsbidrag om 5 000 kr/år.

För att få aktivitetsbidraget utbetalt så ska styrelsen för det lokala Hushållningssällskapet/gillet årligen skicka in:

  • Kopia på lokalt årsmötesprotokoll
  • Styrelseblankett (där det framgår vem som blivit vald, deras funktion samt kontaktuppgifter)
  • Verksamhetsberättelse (föregående år)

Dessa postas alt. mailas till: infonord@hushallningssallskapet.se

Enligt Hushållningssällskapets stadgar skall detta göras senast den 30 mars.