Certifiering

HS Certifiering är ett ackrediterat certifieringsorgan som utför certifieringar inom hela produktionskedjan inom livsmedel och gröna näringar – från primärproduktion till förädling, dagligvaruhandel, distribution, restaurang och export. HS Certifiering utför även leverantörsbedömningar, inspektioner och andrapartskontroller. 

Hushållningssällskapets rådgivare inom växtodling och djurproduktion erbjuder rådgivning inför certifiering och håller dig uppdaterad på reglerna för din certifierade verksamhet.

Besök HS Certifierings hemsida, där finns all information du behöver!
hscertifiering.se