Grönsaksbrev

Prenumerera på vårt Grönsaksbrev och håll dig uppdaterad om vad som är på gång inom produktion av grönsaker på friland. Breven kommer ut varje vecka under säsongen, så att du kontinuerligt kan ha koll på vad som är aktuellt.

För att hålla dig uppdaterad med den senaste kunskapen har vi som mål är att ligga i framkant när det gäller grönsaksodling. Vi bevakar kontinuerligt relevanta försök, demonstrationer och praktiska erfarenheter. Vi bidrar även till branschens kunskapsuppbyggnad genom att arbeta med projekt och tillämpade försök som vi initierar och driver i egen regi eller tillsammans med andra aktörer.

Vill du prenumerera på Grönsaksbreven? Kontakta Anna-Mia Björkholm.