Förbundskansliet

Förbundskansliet finns mitt i Stockholm i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens fastighet på Drottninggatan 95 B. Kansliet är litet och effektivt, och det operativa arbetet leds av förbundsdirektören. Förbundsstyrelsen beslutar förbundskansliets uppdrag och inriktning genom en övergripande strategi över flera år och verksamhetsplaner som uppdateras varje år. Här hanteras bland annat Hushållningssällskapens gemensamma verksamhetssatsningar, varumärkes- och kommunikationsfrågor, remisser samt det omfattande arbetet med nationella projekt.

Bilden är ifrån Lantbrukets Dag i Riksdagen 2023 som anordnades av Hushållningssällskapet i samarbete med Magnus Oscarsson, Riksdagen.
Fotograf: Anne Helgesson