Tjänster

Hushållningssällskapet och rådgivningsbolagen har ett mycket brett tjänsteutbud över hela landet. Alla tjänster finns däremot inte överallt. Gå in på det ämnesområde du är intresserad av, så får du mer information och fler möjligheter att hitta just det du söker. Många av våra rådgivare tar uppdrag över hela landet. Är du osäker, kontakta närmaste verksamhet.

Bygg

Vi är specialister på byggrådgivning till lantbrukare, hästägare och andra landsbygdsföretag. Du kan anlita oss för stora eller små investeringar och du kan göra det under hela eller delar av proce...

Certifiering

HS Certifiering är ett ackrediterat certifieringsorgan under Hushållningssällskapets paraply som utför certifieringar inom hela produktionskedjan.

Djur

Nöt, mjölk, gris, lamm, häst - din framgång är vårt fokus oavsett vilken djurproduktion eller djurverksamhet du har. I rådgivningen utgår vi alltid från din unika situation.

Ekonomi

Hos oss får du som är företagare allt på ett och samma ställe. Våra ekonomer är experter på landsbygdsföretag och de gröna näringarna.

Energi

Skulle du kunna spara pengar på smarta energilösningar? Vi guidar dig till lösningar som ger resultat på sista raden.

EU

Med flera hundra års erfarenhet av jord, djur, ekonomi och miljö ser våra rådgivare till att din SAM-ansökan blir komplett och korrekt, optimerad utifrån din gårds förutsättningar.

Fältförsök

En väl utvecklad fältförsöksverksamhet innebär lokal förankring kopplad till lantbrukarens odlingsförutsättningar och specialiseringar på exakt rätt plats. Det kan vi erbjuda.

Greppa näringen

Rådgivning inom Greppa näringen är kostnadsfri och täcker en rad områden till fördel för dig som vill utveckla din verksamhet.

Horto & trädgård

Du ska se resultat både för grödor och affärer när du anlitar oss för rådgivning. Det är vår utgångspunkt som oberoende horto- och trädgårdsrådgivare.

Juridik

Välkommen till din gröna juristpartner, specialister på juridik inom skog- och lantbruksföretag!

Laboratorium

Ta första steget mot medveten odling, bättre djurhälsa och större lönsamhet med högkvalitativa analyser från vårt eget laboratorium på Logården.

Landsbygd

Vi utvecklar företagandet på landsbygden i hela landet genom processledning, nätverksbyggande och kvalificerad rådgivning.

Markkartering

En professionellt utförd markkartering är den bästa investering du som växtodlare kan göra.

Mat

Teori varvas med praktisk kunskap och ett brinnande intresse för matens betydelse för livskvalitet, hälsa och miljö.

Miljö

Dagens lantbrukare förväntas uppfylla en rad miljökrav. Miljörådgivarna ser till att du håller dig uppdaterad på gällande regler och uppfyller dokumentationskraven.

Naturvård

Sköter du om värdefulla naturbetesmarker? Odlar du spannmål och önskar skapa mer plats för biologisk mångfald? Ska du göra en naturvårdstrategi för en kommun eller för specifika områden?

Skog

Välskött, välmående skog, rätt åtgärder och hög avkastning. Vi finns med dig från investering och planering, genom skötsel, vård och förvaltning till försäljning och generationsskifte.

Vatten

Hushållningssällskapets fiske- och vattenrådgivare arbetar med allt från personlig rådgivning till samordning av större projekt.

Växtodling

Med bred kompetens som inhämtas från forskning, fältförsök och omvärlden kan vi ge dig individuell och oberoende rådgivning inom växtodlingsområdet.