Om Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapens historia sträcker sig tillbaka till 1791, då landets första Hushållningssällskap etablerades på Gotland. Då, för över 230 år sedan, var Sverige ett annat land än idag. Då utgjorde lantbruket grunden för hela nationens välstånd och svälten var ett faktum på många håll. Det behövdes ny kunskap för en mer rationell livsmedelsproduktion. Kunskap blev bokstavligt talat skillnaden mellan liv och död i fattig-Sverige. Idag är situationen annorlunda, men det finns fortfarande tydliga beröringspunkter mellan dåtid och nutid. Hushållning med jordens resurser är idag mer aktuellt än någonsin.

Kunder och medlemmar driver utvecklingen

Kunderna finns inom lantbruk, skog, livsmedel och flera andra gröna och blå näringar. De flesta verkar på landsbygden, medan andra gör affärer av landsbygdens resurser. Därtill kommer många uppdragsgivare inom offentlig sektor, elever på naturbruksgymnasier och ca 25 000 medlemmar över hela landet. Verksamheten sker inom rådgivning och utbildning samt inom forskning, fältförsök och utvecklingsprojekt på regional och nationell nivå.

Oberoende kunskap är nyckeln till ett framtidens lantbruk

Vår verksamhet är bred och oberoende, fri från kommersiella och politiska intressen. Sveriges framtid finns bland annat i all den oberoende kunskap som sprids till de yngre generationerna via våra nio naturbruksgymnasier, i nydanande forskning och innovationskraft och i våra fältförsök vars resultat sprids över hela landet. Lantbrukarens nya kostall byggs effektivare och mindre slitsamt, skogsägaren får genom goda råd och konkreta planer bättre betalt för sitt virke. Genom att ha kunskap om hela kedjan, från frö till färdig produkt, hjälper våra rådgivare kunderna att se hållbara lösningar för bättre lönsamhet. Vårt oberoende är en självklarhet och utgör ryggraden i vår verksamhet, då som nu.

Allt hänger ihop

Framtiden för oss är barns hälsa, elevers utveckling, ett hållbart samhälle, lönsamhet och bättre affärer för våra kunder och medlemmar. Den finns hos sjuåringen som får bättre skolmat, vid framgångsrika fältförsök och i de laboratorieresultat som ger våra uppdragsgivare förutsättningar att lyckas med sin verksamhet genom förbättrad jord-, foder- och gödselkvalitet.

Idag är den totala omsättningen för Hushållningssällskapen över 900 miljoner kr och antalet anställda är ca 1000 personer.

Hushållningssällskapen är en viktig del av Sveriges historia och är idag en betydande aktör som utvecklar det gröna näringslivet. Tillsammans tar vi hand om jordens resurser.