Fältrapporten

Vårbruk, översvämning, torka, överskott, skörd eller brist på allt från svenskt vete till rödkål. Med Fältrapporten från Hushållningssällskapet får du full koll på odlingsläget i hela landet – hela året. Med jämna mellanrum rapporterar våra rådgivare och försöksledare om hur det ser ut i fält lokalt och regionalt, från Skåne till Norrbotten. Fältrapporten utkommer 4 gånger/år och skickas ut till media.

Nedan kan du läsa Fältrapporten från 2021 och framåt. För äldre rapporter, kontakta Hushållningssällskapens Förbunds nationella kommunikatör.

2024

2023

2022

2021