Försöksstationer

Hushållningssällskapet har försöksstationer runt om i hela Sverige. Varje station har sin speciella inriktning och arbetar ständigt med utveckling och förnyelse. Med den stora spridningen av stationer har vi möjlighet att hitta specifika, utvalda platser och anpassa försöken för dina försöksbehov.

Du hittar våra försöksstationer nedan.