Öjebyn Agro Park

Öjebyn Agro Park är Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens försöksanläggning för grön utveckling i norra Sverige. Här växer ny och lokal kunskap för lantbruks- och trädgårdsföretagen.

Vi bedriver försök och demoodlingar med framtidens grödor, testar ny teknik och driver utvecklings- och innovationsprojekt.

På Öjebyn Agro Park har vi nätverken, kunskapen och framtidsteknologin för att driva gröna näringar framåt – och vi samverkar med aktörer som vill åt samma håll.

Vad kan vi göra för dig?
Läs mer om Öjebyn Agro Park och vår verksamhet nedan – och tveka inte att kontakta oss!