Sättfisk för utsättning i sjöar och sportfiskevatten

Vi säljer sättfisk för utplantering i naturliga vatten, främst för att förbättra fisket men även för att bidra till upprätthållandet av biologisk mångfald.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten driver två sättfiskodlingar, Kusträsk och Holsvattnets Fiskodling och Lycksele Fiskodling, som tillsammans förser norra Sveriges fiskevatten och sjöar med drygt 40 ton hälsokontrollerad och frisk fisk årligen.

Regionala stammar

På våra fiskodlingar har vi hållbarhet i tanken, från rom till utsättning. Odlingen sker främst på land och vi strävar alltid efter att använda foder med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi odlar fisk från regionala stammar och levererar i storlekarna nykläckt yngel till treåriga fiskar.

Vi kan leverera arterna:

  • Harr
  • Röding
  • Öring
  • Regnbåge
  • Sik

De olika fiskstammarna kan variera från år till år, beroende på tillgången på rom eller genom kundens begäran.

 

Fisk för put and take och biologisk mångfald

Vare sig du behöver sättfisk för sportfiske som put and take (P&T) – eller för att upprätthålla balansen i ekosystemet – så finns vi här för dig. Våra fiskmästare har decennielång erfarenhet av fiskuppfödning och vet vilken art och stam som är lämplig i just ditt vatten. Bland våra kunder finns sportfiskeföreningar, fiskvårdsområden, byaföreningar, företag och myndigheter.

Prislista 2024

Yngel / Rom
Öring – 1700 kr/1000 st
Röding – 1800 kr/1000 st
Harr – 1000 kr/1000 st

1-somrig
Öring – 10,20 kr/st
Röding – 10,20 kr/st
Harr – 10,20 kr/st

1-årig
Öring – 12,10 kr/st
Röding – 12,10 kr/st

2-somrig
Öring – 20 kr/st
Röding – 20 kr/st
Regnbåge – 85 kr/kg

2-årig
Öring – 25,20 kr/st
Röding – 25,20 kr/st
Regnbåge – 85 kr/kg

3-somrig
Öring – 38 kr/st
Öring – 110 kr/kg
Röding – 97 kr/kg

3-årig
Öring – 45,50 kr/st

Distribution
Embalage (påse inlk. syrgas) – 60 kr/st
Frakt – Pris på begäran
Lån av transportutrustning – Pris på begäran

Transport och leverans

Alla transporter sker med egen lastbil. Transporttankarna desinficeras efter varje transport och samtransport ordnas om möjlighet finns. Om du själv önskar transportera fisken finns det tankar och syrgasutrustning att hyra.

Så beställer du

När ni vet era behov av utsättningsfisk för kommande säsong är det viktigt att ni kontaktar oss.

Vårt mål är att leverera alla era önskemål, men om det uppstår odlingsproblem och/eller högt försäljningstryck som medför att fisken inte skulle räcka till kommer vi att prioritera utifrån när beställningen är lagd.

Bokning sker genom att kontakta oss via telefon eller e-post.