Laboratorium

Jordens förutsättningar förändras från säsong till säsong och grunden till lönsam skörd bygger på att du känner din jord. Först då kan du göra insatser som gör nytta på rätt sätt, på rätt plats, i rätt tid, oavsett om det gäller gröda eller djur. Hushållningssällskapets eget laboratorium ger dig förutsättningarna för att lyckas.

Analyser

Hushållningssällskapet laboratorium på Logården  i Grästorp, Västra Götaland, erbjuder en mängd analyser, prover och tjänster:

  • Jordanalys
  • Spannmålsanalys
  • Gödselanalys
  • Grovfoderanalys

Att Hushållningssällskapens rådgivares kunskap om bl.a. markkartering och precisionsodling kompletteras med ett eget högteknologiskt utrustat laboratorium ger nya, efterfrågade möjligheter till svenska lantbrukare. Du kan beställa prover via din rådgivare, men kan också beställa enstaka prover och analyspaket själv på Laboratoriets hemsida.

Hushållningssällskapets laboratorium drivs av Hushållningssällskapet Västra.