Hushållningssällskapens Förbund

Hushållningssällskapet är en oberoende kunskaps- och medlemsorganisation vars verksamhet vilar på affärsmässig grund. Det sätter sin prägel på Förbundets verksamhet, organisation och inriktning. Det påverkar till vilka nätverk och sammanhang vi söker oss, vilka frågor vi driver, vilka samarbeten vi genomför, vilka organisationer vi väljer att lära av och hur vi genomför utvecklingsprojekt.

Landets 15 hushållningssällskap är Förbundets medlemmar. De väljer på årsstämman ombud som har mandat att företräda den regionala ägarviljan och på så sätt bidra till Hushållningssällskapets nationella utveckling. Vid den årliga förbundsstämman väljer ombuden en förbundsstyrelse.

H.K.H. Prins Carl Philip är Hushållningssällskapens Förbunds beskyddare.

Bild: Anne Helgesson