GE Broms Egnahemsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att med dess kapitaltillgångar, som bildar en fond, befrämja utvecklingen av jordbruket och jordbruksfastigheter inom Haparanda kommun.

Hur ansöker jag?

Ansökningshandlingar lämnas in till Hushållningssällskapet via post.

Skicka din ansökan till:

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Köpmangatan 2
972 38 Luleå